Overenskomst
EBF3FB

Overenskomst

Kære Gæst

Som I har kunne læse i pressen, er forhandlingerne med 3F om fornyelse af parternes overenskomst afsluttet, og det lykkedes desværre ikke at blive enige i denne omgang. Der har nu været en frigørelseskonflikt i henhold til de spilleregler, som følger af den danske model.
Et led i disse spilleregler er, at vi som arbejdsgivere skal lockoute de medarbejdere, som er medlem af 3F.

På Dragsholm Slot har vi haft 2 medarbejdere der har været omfattet af konflikten. Hotellets drift har derfor været upåvirket af lockouten.
Samlet set er det under 2% af vores medarbejdere i vores virksomheder, som har været påvirket af konflikten. Den har derfor foregået uden gene for vores gæster. Vi og vores mange dygtige medarbejdere vil som altid stå klar til at yde vores gæster en oplevelse i det samme høje niveau, som vi altid bestræber os på!

Vi vil gerne have overenskomst. Men den skal understøtte udviklingen i branchen, ikke begrænse den.

Den helt store knast er et opgør med det nuværende lønsystem, hvor ufaglærte tjenere, som kommer ind fra gaden helt uden erfaring, har krav på samme mindsteløn som en faglært tjener med knap 4 års erhvervsuddannelse – og ovenikøbet en højere mindsteløn end vores faglærte kokke og receptionister.

 

Læs gerne for uddybende kommentarer nedenfor:

Vi er tilhængere af den danske model – men kun 10% af restauranterne i Danmark har overenskomst
Som det er fremgået af pressen, har vi i de seneste måneder været i forhandling med 3F om fornyelse af vores overenskomst, men må konstatere, at det desværre ikke i denne omgang kan lykkes at få enderne til at mødes.

Vi er store tilhængere af den danske model, men imens arbejdsmarkedet og branchen har udviklet sig med hastige skridt, er overenskomsten på helt centrale områder stået stille, og der ses desværre ingen vilje blandt 3Fs forhandlere til at skabe den fornyelse og udvikling, som vi mener der skal til.

Det siger næsten sig selv, at det er svært at konkurrere med de 90% af markedet, som driver deres restauranter uden overenskomst, og at denne unfair konkurrencesituation ikke er bæredygtig, hvis vi vil overleve som virksomhed, også fremadrettet.


Et opgør med et unfair lønsystem, hvor ufaglærte tjenere skal have samme løn som faglærte
Når det er sagt, er en af de største knaster, der skiller os fra at blive enige med 3F, indretningen af overenskomstens nuværende lønsystem. Et lønsystem, hvor f.eks. en 18-årig studerende, som kommer ind fra gaden helt uden serveringserfaring, skal have nøjagtig den samme mindsteløn som en faglært tjener, der har stået i lære i næsten 4 år. En mindsteløn, som ovenikøbet er væsentlig højere end overenskomstens mindsteløn for både faglærte kokke og faglærte receptionister. Det er bl.a. dét, som vi hverken kan eller vil være med til længere.

Vi ser det tværtimod som både logisk og fair at have et lønsystem, hvor mindstelønningerne differentieres baseret på uddannelse og erfaring, som giver de unge mennesker incitament til at dygtiggøre sig og tage en erhvervsfaglig uddannelse.


Ingen løndumping og ingen går ned i løn
I pressen har der været overskrifter der går på, at vi vil løndumpe og sætte medarbejderne voldsomt ned i løn. Det siger næsten sig selv, at vi i en branche, der skriger på arbejdskraft, ikke vil få succes med at forringe vilkårene for vores medarbejdere. Det ønsker vi heller ikke! Tværtimod ønsker vi med en ny overenskomst at gøre os og gerne hele branchen, mere attraktiv som arbejdsplads og karrierevej.

INGEN af vores medarbejdere vil således gå ned i løn. Alle vores medarbejdere er garanteret at fortsætte med de lønninger, som de har i dag og vores forslag til en omlægning af lønsystemet i en ny overenskomst har således intet med løndumping at gøre.


Mere fleksibilitet for den enkelte medarbejder
Vi oplever desuden et stigende behov for at imødekomme medarbejdernes ønsker til en arbejdstids-tilrettelæggelse, som er tilpasset den enkelte medarbejders behov. Det giver overenskomsten ikke giver mulighed for. Nogen skal hente børn, nogen skal til yoga hver torsdag, nogen vil gerne arbejde hver weekend, andre vil gerne have fri hver weekend, osv. osv. Den fleksibilitet vil vi gerne kunne imødekomme i højere grad for at tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere.

Det er sådan vi ønsker at drive vores virksomheder fremover, og det er sådan vi tror, at der skabes udvikling i branchen samt øget lyst, for både nuværende og kommende generationer, til at gøre karriere og arbejde i vores fantastiske branche.

 
Hvorfor lockout af medarbejdere?
Vi har fået spørgsmål om, hvorfor det kun er medarbejderne, som er organiseret i 3F, vi har haft lockoutet. Svaret er det simple, at da det var 3F vi havde overenskomst med, er det forbunds medlemmer, der skulle lockoutes. Det er sådan reglerne for etablering af konflikt bestemmer det.

Vi håber med dette svar at kunne udrydde den store misforståelse det er at tro, at vi på nogen måde skulle være imod, at vores medarbejdere er organiserede i 3F, og at det derfor er præcis dem, som vi lockoutede. For det er vi ikke. Det har vi aldrig været, og det bliver vi heller ikke fremover.

Tværtimod. Vi har organisationsfrihed i Danmark og det både hylder og værner vi om!

Hvad betyder det for vores gæster?
Vi, og vores mange dygtige medarbejdere, vil som altid stå klar til at yde vores gæster en oplevelse i det samme høje niveau, som vi altid bestræber os på!

Vi håber, at vi med ovennævnte orientering har skabt mere klarhed over faktum i situationen, og vi og vores mange motiverede medarbejdere glæder os meget til fortsat at gøre vores yderste for skabe de bedste oplevelser ved jeres næste besøg.


De bedste hilsner
Dragsholm Slot