SLOTSKIRKEN

800-årige Dragsholm Slot hører til blandt Danmarks ældste fungerende verdslige bygninger. Det oprindelige Dragsholm kaldes ikke et slot, men et palatium. Palatiebygningen blev opført af Roskildebispen Peder Sunesen i ca. 1215. I løbet af middelalderen blev palatiet udbygget og ombygget til en firefløjet fæstningsborg med en kirke i vestfløjen.

Kirken - eller kapellet - nævnes første gang d. 21. august 1536, men formodes at være væsentlig ældre og er sandsynligvis blevet flyttet til dens nuværende placering i slutningen af 1400-tallet. Kirken blev tilsyneladende ikke brugt efter Svenskekrigene (1657-1660) og frem til d. 8. april 1730, hvor Christian Lente von Adeler havde færdiggjort restaureringen af kirken i barokkens arkitektoniske stil og søgte om at den blev indviet snarest. Indvielsen blev forhalet af præsten i Fårevejle, som forlangte ekstra betaling for at gøre tjeneste der. Men d. 4. maj 1731 stadfæstede kongen, at kirken igen var indrettet for den, der holder "Dug og Disk" på slottet, og at gudstjeneste skal holdes af præsten i Fårevejle.

I dag fungerer kapellet på Dragsholm Slot som sognekirke med gudstjenester juleaften, påskedag og løbende i sommerhalvåret fra pinse til høst. Der foretages dåb, når der er gudstjeneste, samt vielser året rundt.