MUSEUM

”Fornemt og stateligt virker det gamle, minderige Herresæde. Smilende venligt lyser de hvide Mure (…). Men den, der med et saadant flygtigt Indtryk tror at have lært Dragsholm at kende, tager Fejl. Bag Smilet ligger Alvor, bag de hvide Flader gemmer Murene dybe Ar af Fortidens Krige og Ødelæggelser. Den, der lærer Dragsholm grundigt at kende, kommer til at stå Ansigt til Ansigt med den fjærne Fortid, dens Arbejde, dens Kampe og dens Lidelser, og Middelalderen træder ham imøde i et af dens ejendommeligste Mindesmærker.”
Danske Slotte og Herregaarde, 1944.

På Dragsholm Slot kan du besøge et mindre museum og lære mere om slottets spændende historie. Museet ligger på anden sal ved siden af slottets teater og kan besøges i forbindelse med et ophold på slottet. I museet formidler vi Dragsholm Slots historie i hovedtræk og slottets referencer til det omgivende Odsherred og Lammefjorden, som også ligger til grund for vores arbejde i slottets anerkendte, naturbevidste køkkener. Du kan læse mere om slottets spændende historie her.

Museet er etableret med støtte fra LAG Midt-Nordvestsjælland til formidlingen af Dragsholm Slot i Geopark Odsherred.